تصحیح رایتینگ آیلتس تسک یک

تصحیح رایتینگ آیلتس توسط دو مصحح آیلتس ارسال فایل صوتی به همراه نظرات اصلاحی مصحح معرفی کتابها و منابع پیشنهادی…

7
100,000 تومان

تصحیح رایتینگ تسک دو ( آیلتس جنرال و آکادمیک)

تصحیح رایتینگ توسط دو مصحح آیلتس ارسال فایل صوتی به همراه نظرات اصلاحی مصحح معرفی کتابها و منابع پیشنهادی برای…

2
150,000 تومان

تصحیح رایتینگ به عنوان یکی از موثرترین تمرینات انگلیسی، سال‌ها است توسط موسسات آموزشی مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. اما وقتی موضوع آزمون آیلتس است، اهمیت این برنامه بیشتر هم می‌شود. در این تمرین ابتدا زبان‌آموز تمرین رایتینگ خود را انجام می‌دهد، سپس مدرس آن را تصحیح می‌کند. این تصحیح کردن شامل موارد زیادی است، که خود می‌تواند یک کلاس درس کامل باشد. در آکادمی زبان مائده‌دوست تصحیح رایتینگ شامل خدمات آموزشی گسترده‌ای می‌شود، که نتیجه آن تسلط بر مهارت نوشتاری متناسب با مناسبات آزمون آیلتس جنرال و آکادمی است.
ضرورت شرکت در برنامه تصحیح رایتینگ
رایتنگ یکی از بخش‌های آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک است، که برای اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان مدرک آیلتس یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. اما به لطف این برنامه، این چالش می‌تواند به فرصتی برای ارتقا سطح مهارت شما در زمینه نوشتار انگلیسی مناسب با معیارهای آیلتس باشد. در ضمن این برنامه برای کسانی هم که نه برای آیلتس بلکه برای مهارت‌هایی مانند مکاتبه انگلیسی به هر شکل و هدفی؛ بسیار مفید خواهد بود. به هر حال در این برنامه نقاط ضعف و قدرت شما در زمینه نوشتار انگلیسی تا سطح آیلتس با جزییات مشخص شده و راه‌حل برطرف کردن ضعف و تقویت توانایی‌های شما پیشنهاد می‌شود. در ضمن هر اشکال و ابهامی از قبل درباره تسک یک و دو رایتنیگ آیلتس جنرال و آکادمیک دارید، در این برنامه کاملا برایتان حل می‌شود.
برنامه آموزشی تصحیح رایتینگ آیلتس در آکادمی مائده‌دوست
برنامه آموزشی تصحیح رایتینگ آیلتس یک روش بسیار کارآمد و جذاب برای ارتقا مهارت شما در زمینه رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک است. این برنامه خود شامل دو بخش متفاوت می‌شود، که جزییات آن به شکل زیر است:
تصحیح رایتینگ آیلتس تسک یک
در این برنامه آموزشی، رایتینگ آیلتس توسط دو مصحح متخصص آیلتس انجام می‌شود. یعنی بعد از اینکه تمرین رایتینگ شما دریافت شد، یک فایل صوتی به همراه نظرات اصلاحی مصحح برای شما ارسال می‌شود. در این مرحله اشتباهات شما در زمینه لغات، املا و گرامر؛ علامت‌گذاری شده و ساختار صحیح پاراگراف به همراه جایگزین مناسب برایتان شرح داده می‌شود. اما هنوز کار ما به پایان نرسیده است. در مرحله بعد کتاب‌ها و منابع که مناسب با نقاط ضعف و قوت شما فهرست شده‌اند، به شما معرفی می‌شود. این منابع با هدف ارتقاء و بهبود دایره لغات، تسلط بر گرمر و مهارت ایده‌پردازی به شما معرفی می‌شود. در این بخش شما قدم به قدم تا تسلط کامل به تسک یک آیلتس پیش می‌روید:

ابتدا نمره شما براساس همه چهار معیار ارزیابی تسک‌های راینتینگ و همچنین نمره شما در آزمون رسمی آیلتس تخمین زده می‌شود.
تفسیر کلی و جزئی اشکالات برطبق نظرات هر دو مصحح، در اختیار شما قرار می‌گیرد.
در مرحله بعد نوبت به تهیه و ارسال فهرست اشتباهات پر تکرار شما می‌رسد.
حالا فهرست آماری از توانایی زبان شما به همراه تنوع ساختاری و گرامری به دستتان می‌رسد.
یک فهرست از اقداماتی که باید برای ارتقا مهارت نوشتاری خود انجام دهید، تهیه و برای شما ارسال می‌شود.
در این مرحله توصیه‌های عملی و کاربردی که مناسب با نقاط ضعف و قوت شما طراحی شده‌است، ارائه می‌شود.
حالا فهرستی از واژگان پر بسامد در متن نوشتار تسک دو در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تصحیح رایتینگ تسک دو آیلتس جنرال و آکادمیک
در این برنامه تمرینات رایتینگ شما در بخش تسک دو که برای هر دو آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک یکسان است، تصحیح و اشکال‌گیری می‌شود. ابتدا شما تمرین رایتینگ خود را برای ما ارسال می‌کنید. سپس دو مصحح آن را با دقت بررسی و تفسیر کرده و سطح و نمره احتمالی شما در بخش رایتینگ آزمون آیلتس را تخمین می‌زنند. حالا نوبت به ارائه توصیه‌های کاربردی براساس نقاط ضعف و قوت شما می‌رسد. البته این بخش خود شامل خدمات زیادی می‌شود. مراحل برنامه تصحیح رایتینگ تسک دو آیلتس جنرال و آکادمیک که برای شما در نظر گرفته شده‌است، به شرح زیر است:

ارسال تمرین رایتینگ به صورت فایل توسط شما
بررسی کامل و تفسیر سطح تسلط شما در تسک دو رایتینگ با معیارهای مختلف
تخمین عملکرد و نمره احتمالی شما در بخش تسک دو رایتینگ آزمون آیلتس
ارائه فهرستی از اشکالات شما که زیاد تکرار شده‌است
ارائه فهرستی از ضعف‌های شما در بخش لغات، گرمر و ایده
ارائه فهرستی از اقدامات موردنیاز شما برای ارتقا دایره لغات، گرمر و ایده‌پدازی
 ارائه فهرستی از واژگان پربسامد در بخش تسک دو رایتینگ آزمون آیلتس

شرایط شرکت در برنامه تصحیح رایتینگ آیلتس
برای اینکه بتوانید بهترین استفاده را از برنامه تصحیح تمرینات رایتینگ تسک دو آیلتس داشته‌باشید، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

متن نوشتاری خود را حداکثر تا 320 کلمه گسترش دهید
نمونه رایتینگ خود را حتما تایپ کرده و به شکل یک فایل ورد با فرمت Docx برای آکادمی ارسال کنید.
باید 4 تا 5 روز کاری صبر کنید تا تمرین رایتینگ شما با دقت تصحیح شده و همراه با تفسیر، توصیه‌ها و اقداماتی که لازم است به دستتان برسد.