روشنک ذاکری- استاد زبان

روشنک ذاکری

استاد زبان انگلیسی

درباره استاد:

من روشنکم!
یه دختر ۲۴ ساله که عاشق انگلیسی و تدریسه.
رشته ی تحصیلیم ادبیات زبان انگلیسی هست و میشه گفت با رمان و شعر زندگی میکنم!
کلاس من بمبارون ایده و کلمات جدیده.
هر روز به دنیای وسیع اطلاعات سفر میکنیم و  باهم یه فضای امن میسازیم تا بتونیم با اعتماد بنفس بیشتر یاد بگیریم و صحبت کنیم.
پس توی کلاس من نگران اشتباه کردن نباش و فقط با انگیزه برو جلو!